මේ කොයි යන්නේ - තාර පාර

අඩු තරමින් හැම සති අන්තෙකම අපිට ආයිත් හිතන්න පුලුවන්. සතිය පුරාම අපි එකම චක්‍රයට අහුවෙලා දුවනවා. අපිට හිතන්න හුස්මක් කටක්ගන්න ලැබෙන්නෙ සති අන්තෙදි. සති අන්තෙදි මොනවද අපි හිතන්නෙ? ආයිත් ඊළඟ සතියේ දුවන හැටි ගැනද? ඇයි අපේ ජීවිත ගැන හිතන්නෙ නැත්තෙ?

හොඳින් ජීවත් වෙනවා කියන්නෙ මොකක්ද? බිල් ගොඩක් ගෙවන, බඩු ගොඩක් තියන, තව තවත් රැස් කරන, ඒ විතරක් නෙමේ ලෙඩ ගොඩාක් තියන  මනුස්සයෙක් වෙනවා කියන එකද? 

 අගෝස්තු 11 වැනිදා රාවය පුවත්පතෙහි පළවිය

 

Read 1439 times Last modified on Saturday, 11 January 2014 06:13

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.