ඉහළ යන වැඩිහිටි ජනගහනය සහ ආර්ථික බලපෑම

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය සහ ඒ ආශ්‍රිත කාලීන ප්‍රවණතා පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීමේදී කැපීපෙනෙන කරුණක් වන්නේ මෙරට සමස්ත ජනගහනයෙන් වැඩිහිටි ජනගහනය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යෑමකි. 1990 වසර අගවෙනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ජනගහනයෙන් 4.32% ක් අවුරුදු 65ට වැඩි පුරවැසියන්ගෙන් සමන්විත වූ අතර 2011 වන විට එම අගය 6.31% ක් දක්වා වැඩිවී ඇත. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත්විට 46%ක  පමණ ඉහළ යෑමකි.

සැප්තැම්බර් 29 වැනිදා රාවය පුවත්පතෙහි පළවිය

Read 9438 times Last modified on Wednesday, 04 December 2013 11:38

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.