මෙම කාලවකවානුව බොහෝ ලෙසින්ම පශ්චාත් යුද්ධ කාලය ලෙසින් සමකාලින ලාංකේය සමාජීය සහ දේශපාලනික කතිකාව තුළ අර්ථකතනයට ලක් වෙයි. නමුත් පශ්චාත්…
Read more

සහස‍්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක ල`ගා කර ගැනීම දිළිබ`ද සාකච්ඡුාව අවසන් අදියරට පැමිණෙමින් තිබියදී,තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබ`ද කථිකාව වඩා විධිමත් මුහුණ`ුවරකින් ලොව පුරා…
Read more

නූතන ජාතික රාජ්‍ය ඇතිවූයේ ඓතිහාසික වශයෙන් තිබුණු පැරණි වැඩවසම් ක‍්‍රමය බිඳවැටී නවීන ධනේශ්වර ක‍්‍රමය ඒ තැන ගැනීමෙන් පසුවය. ධනේශ්වර ක‍්‍රමය…
Read more

ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුවෙහි 2009 / 2010 සංඛ්‍යා ලේඛණවලට අනුව, දළ වශයෙන් ශී‍්‍ර ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 8.9%ක්, නැතහොත් පුද්ගලයන් මිලියන…
Read more

This article is the first of a two-part series on the post-2015 and the post-Millennium Development Goals (MDG) processes. Following…
Read more

Agro ecological home gardening Last week, we discussed that agriculture in Sri Lanka can be improved greatly by utilizing what…
Read more

Background: Developing a suitable and a successful agriculture policy in the country has been a very complicated problem for all…
Read more

‘Development’ has shaped countless lives and changed the landscape of entire countries. Yet, it is often used without a very…
Read more

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය සහ ඒ ආශ්‍රිත කාලීන ප්‍රවණතා පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීමේදී කැපීපෙනෙන කරුණක් වන්නේ මෙරට සමස්ත ජනගහනයෙන් වැඩිහිටි ජනගහනය සැලකිය…
Read more

Driving around Colombo on a balmy evening can be an overwhelming experience these days. Colombo, the city that gave birth…
Read more
Page 3 of 4